ALGEMEEN

      Gebedsbediening:
Norman Taylor: 021 919 1466

    Erediens:
Louis Minnaar: 021 919 6044

     Familie, Jeug & Kleuterskool:
Louis Minnaar: 021 919 6044

     Volwasse geloofsvorming:
Francois Swart: 021 919 2697

     Getuienis:
Madeleine Schutzler: 021 919 4220

     Sorg, Omgee  & Seniors:
Wilma Eagleton: 021 919 8974

     Predikantespan (Skakelleraar):
Louis Minnaar: 021 919 6044

     Gemeentebestuursraad (GBR):
Voorsitter:  George Theron 021 919 5922

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNENDE AKSIES

     Strategie, Beplanning & Komunikasie:
Francois Swart: 021 919 2697
George Theron 021 919 5922

     Fasiliteitebestuurder:
Duan Gouws: 021 919 2765 / 082 775 3563

     Fondse & Administrasie:
Jacques van der Westhuizen: 082 919 7381

     Fondsinsameling & Kerkfunksies:
Kerkkantoor / Konvenors

     Diensverhoudinge:
Erik Möller: 021 919 6642/ 082 773 9634

    Seniors Aktief:
Madeleine Schutzler: 021 919 4220

     Uitreike:
Madeleine Schutzler: 021 919 4220

     Omgee groepe, Bybelbloktyd & 40 dae:
Francois Swart: 021 919 2697