Kontak persoon:
Louis Minnaar
louis@uitsigkerk.co.za

  • Eredienswerkers;
  • Diverse eredienste;
  • Blomme;
  • Preekrooster/beurte;
  • Kerklike jaar en Leesrooster;


Erediens werkgroep

Gemeentelede word uitgenooi om Maandagaande om 18:00 saam met die dominee vir die volgende Sondag te kom beplan.
Daar word lekker saam gesels oor die praktiese toepassing, visuele hulpmiddels en teksvers.
Almal is welkom. Hou gerus die Bulletin dop.

Familiedienste – Sien Bulletin vir details.