Die Gasvryheidspan bestaan uit ’n groep vrywilligers wat volgens ’n diensrooster Sondae diens doen by die eredienste.
Hulle hooftaak is om lidmate en besoekers by die deure welkom te heet, die weeklikse Bulletin uit te deel, plekke aan te wys en algemene navrae te beantwoord.

Persone wat deel van die span is, het gemiddeld twee diensbeurte per kwartaal.Persone wat belangstel om deel van die bediening te word, kan hulle name vir Madeleine Schutzler gee by 021 919 4220.