Verskeie geleenthede vir gebed word in die gemeente gereël.  Sien die Jaarprogram en Bulletin vir meer detail oor:

     Gebedsweek
     Pinkster
     Gebedsimfonie

Kontakpersoon:
Norman Taylor:
normant@ananzi.co.za