Volwasse Geloofsvorming

Kontakpersoon: Francois Swart / francois@uitsigkerk.co.za en hou ook die Bulletin dop vir inligting oor die verskillende aktiwiteite!

Elke lidmaat word toegerus om te “blom waar hulle geplant is” en daar ʼn verskil te maak vir Jesus.

Elke lidmaat word bewus gemaak dat hy/sy is geroep is en gestuur vir word om Jesus se omgee aan te gee in die wêreld;

Volwasse geloofvorming is meer ‘n gesprek met mekaar as wat dit lering is. Dit is om saam op reis te wees, met mekaar in gesprek te wees, en om bereid te wees om verantwoordelikheid vir mekaar as gelowiges te neem.

Aktiwiteite:

Omgee vir die Woord:

Weeklikse byeenkomste: Bybelbloktyd Woensdag om 10:00 en Sondag om 19:00. Aktuele boekbespreking of temas as verdere geloofsvorming vir volwassenes: Woensdagaand om 19:00

Rimpelweke (Maart en September): Geloof@Wêreld gesprekke; Toerusting en basiese lewensvaardighede vanuit die Woord; Ken, verstaan en leef die Bybel;

40 Dae Bybelbloktyd (Julie en Augustus).

 

Omgee vir Mekaar:

Gebedsfokus: Begin van elke kwartaal

Vroue gebedsfokus: Begin van elke kwartaal

Geleenthede spesifiek vir vroue: Omgeegroepe; Wêreld Biddag vir Vroue; Vroue gebedsfokus (Begin van elke kwartaal); Jaarlikse afsluiting van vroue se omgeegroepe

Kwartaal Kompas: Beskikbaar by dienswerkers, in kerk of op webtuiste

Dienswerkers: Omgee bediening in wyke, besoeke

NB4- ‘n “Nuwe begin” na werkverlies.

Betrokkenheid by die gemeenskap rondom ons

inisiatief met diens-en-vriendskap evangelisasie;

IMPAK – “Industrial Ministries” Pro Aktief Kaapstad – maak ‘n verskil waar jy werk en infiltreer die markplein  Arbeidsbediening;