God is besig in en met die wêreld. Elke gelowige ontvang die roeping om die boodskap van God se genade in Jesus Christus uit te dra en uit te leef. Dit beteken dat elkeen van ons gestuur word na ons gemeenskap, huis, huwelik, gesin, skool, kampus, werkplek en vriendekring om met Jesus Christus se liefde ʼn verskil te maak. Die Heilige Gees lei en versterk ons om nie net raak te sien waar God ons wil gebruik nie, maar om ook werklik daar aktief te wees in die uitleef van Jesus se liefde. .Ons vind ons roeping in die woorde van Jesus self  in Handelinge 1:8: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Die projekte van die Bediening vir getuienis word ook volgens hierdie opdrag in wyer uitkringende rimpels ingedeel:

 JERUSALEM

1) PLAASLIK
Van tyd tot tyd word in die gemeente en na omliggende gemeenskappe uit te reik met liefde en die Woord van God. Toerusting word aan lidmate gegee om te getuig en met in-diens-opleiding word ondervinding verskaf vir daadwerklike uitreik. Hou die Bulletin dop.

Kontak: Getuieniskantoor 021 919 4220

2) SHILOH SYNERGY
Ons gemeente is vanaf die begin baie nou betrokke by Shiloh Christen Opheffingsentrum wat geleë is in die informele nedersetting Wallacedene. Van hier word ook uitgereik na die aangrensende informele nedersettings van Bloekombos en Scottsdene.

Gaan kyk hier vir meer inligting oor die omvattende werk wat hier gedoen word:

Shiloh Synergy
Non Profit Company with PBO – Sec 18A and fully B-BBEE compliant.
t +27 (0)21 981 8241/36 | f +27 (0)86 544 3777
Dirkie Uys Street, Protea Heights, Brackenfell
www.shiloh.org.za
info@shiloh.org.za

3) ROOSBOOM EN BLOEMENDAL: PLAASWERKERS BEDIENING
Gemeentelede reik uit na die werkers op die plase Roosboom en Bloemendal. Sondae word eredienste daar gehou, met kleuterkerk vir die jonger kinders en kategese vir die volwassenes. Daar word ook na die geestelike behoeftes en welsyn van die werkers en hul gesinne omgesien.

Kontak: André Van Der Merwe 021 919 4908

5) LAERSKOOL SAFFIER, PAROWVALLEI: VOEDINGSKEMA
Sedert 2006 is van ons gemeentelede saam met van die onderwysers (wat ook lidmate is van Uitsig) aktief besig met ‘n voedingskema by die skool. Kos en toebroodjies word gereeld aan ongeveer 40 behoeftige kinders voorsien.

Kontak: Nellie De Bod 021 910 4455

  JUDEA

1) GEVANGENIS- EN ARBEIDSBEDIENING BOLAND: JOHAN CROUS

Johan Crous (oud-gemeentelid) doen geestelike werk in die Departement van Korrektiewe Dienste in die Boland. Hy besoek die gevangenis vir volwasse mans te Malmesbury en die Hawekwa jeugsentrum, bied  Bybelstudie en Bybelkursusse aan en hou gereelde kerkdienste op Sondae. Baie gevangenes het ʼn gebrek aan kennis, is ongeletterd en het nie hulle skoolloopbaan voltooi nie. Bende aktiwiteite is die grootste probleem. Johan rus hulle toe om hulle geloof in die gevangenis prakties te maak.

Kontak: Getuieniskantoor 021 919 4220

2) MOSLEM- EN HINDOE-BEDIENING DURBAN: WESSEL EN LOMÉ CRONJE

Hulle is sedert Maart 2007 ingeskakel by die Reformed Church in Africa (RCA) Emanuel gemeente in Sydenham, Durban. Christene is die minderheid in die omgewing met hoofsaaklik Hindoes. Benewens die weeklikse Woordverkondiging word ook huisbesoek gedoen. Kontak word by hierdie geleenthede ook gemaak met die lede van uitgebreide families.

Lomé hanteer die administrasie van die gemeente, die weeklikse kategese, maandelikse sustersgroepe en ander gemeentelike aktiwiteite.

Kontak: Getuieniskantoor 021 919 4220

   UITHOEKE VAN DIE WÊRELD

1) FRANKRYK: MARIETA NIEMAND:
Ons gemeente ondersteun Marieta Niemand reeds langer as 25 jaar. Tradisioneel was die meeste Franse Rooms-Katoliek (ongeveer 83%), maar slegs ʼn minderheid beoefen hul godsdiens aktief. Marieta is betrokke by evangelisasie en uitreike na Moslems in Frankryk. Dit is veral immigrante en kontrakwerkers, hoofsaaklik uit Noord-Afrika, wat veroorsaak dat die Moslemgemeenskap sterk groei en reeds op ongeveer 10% staan, teenoor slegs 2% Protestante.

Kontak: Getuieniskantoor 021 919 4220

2) MADAGASKAR: WOLF EN WENDA CILLIERS
Wolf Cilliers hulle  bedien tans die Evangelie aan die mense van Madagaskar. Ons is saam met ander gemeentes betrokke by hierdie aksie.

Madagaskar is die vierde grootste eiland in die wêreld, sowat 400 km van die ooskus van Afrika. Armoede, ontoereikende infrastruktuur en dienste, siklone en politieke probleme het ʼn invloed op die ongeveer 14 miljoen bewoners van die eiland. Animisme en die aanbidding van voorvaders kom steeds wyd voor, terwyl Islam ook al lank beoefen word. Sowat 50% van die mense behoort tans aan kerke, maar baie aanbid nog hul voorvaders ook.

Wolf hulle werk saam met die Protestantse M.E.T.M. Kerk in die noordwestelike Mahajanga-provinsie en is betrokke by die opleiding van kerkleiers en die evangelisasie van veral die Sakalava-stam.

Kontak: Getuieniskantoor 021 919 4220

4) 10/40 VENSTER: GETUIENIS PROJEK
Hierdie projek is ʼn antwoord op die roepstem uit Masedonië (Handelinge 16:9) om die kerk in Suid-Afrika te mobiliseer sodat die boodskap van Jesus na die volke van Noord-Afrika en die Midde-Ooste geneem kan word. Daar is 65 lande in hierdie area, twee derdes van die wêreld se bevolking, 97% van die mense wat nog die minste bereik is met die Evangelie en 82% van die armstes onder armes.

Verskeie van Uitsig se lidmate is betrokke by uitreike hierheen. .

Kontak: Getuieniskantoor 021 919 4220

EN NOG VEEL MEER:
Die Getuienisbediening is ook by die volgende sinodale en ander projekte betrokke:

– Arbeidsbediening Noordelike Voorstede
– Sothemba Vigsaksiegroep
– Hospitaal leraars
– Alta Du Toit skool
– Alta du Toit Nasorginrigting vir versorging van verstandelik erg gestremde volwassenes
– Eljada-Skool vir onderrig en versorging van verstandelik erg gestremde kinders
– Paarl skool vir neuraal gestremde kinders
– De La Bat skool vir dowes op Worcester,

– De La Bat Gemeentes vir dowes in Bellville en op Worcester
– Instituut vir die Blindes en Pionierskool vir Visueelgestremdes, Worcester
– Jan Kriel Instituut vir epileptici in Kuilsrivier
– Bediening aan die Jode
– Reformed Church in Africa se Santhosham gemeente
– Bybelverspreiding
– Gideons

Kontak die Getuieniskantoor by 021 919 4220 vir meer inligting oor hierdie projekte.