Francois Swart
Ridgeworthrylaan 8
Ridgeworth,
Bellville,
7530

 

Sel: 082 781 6854
francois@uitsigkerk.co.za
info@drfswart.co.za

 

 

Fokusareas:
Bedieningsblok
Kliniese pastoraat
Volwasse

Geloofsvorming
 

Ondersteuningsareas:

Lidmaatbemagtiging
Erediens
Gemeentegroei