Louis Minnaar
Bloemendalslot 8
Ridgeworth,
Bellville, 7530 

Sel: 082 781 6852

 

 

Fokusareas:
Bedieningsblok
Familie
Jeug
Kleuterskool

 

Ondersteuningsareas:
Kleuterskool
Fondse en Administrasie
Skakelleraar

Ondersteuningsareas:

Kleuterskool

Fondse en Administrasie