Kategese

Die gemeente beskik oor ’n span toegewyde vrywilligers wat die kategese behartig. Die junior kategese (laerskoolkinders) begin om 09h00 as deel van die oggenddiens, daarna gaan die kinders om 09h30 uit vir kategese. Die senior kategese (hoërskoolkinders)  vind saans om 18:00 plaas.  Die Gr. 5 groep skakel nie by die normale kategese in nie, maar deurloop ’n evangelisasie program (Kinder EE111) elke tweede Sondag van 09:00 – 11:00.

     Ander fasette van die jeugbediening:

In die jeugbediening van die gemeente wil ons ʼn plek gee vir elke jongmens binne die gemeente waar hy/sy tuis voel. ’n Wesenlike uitgangspunt van die jeugbediening is dat dit nie net ’n bediening aan jongmense is nie, maar veral ’n bediening waarby jongmense self betrokke is. Elke kind en tiener se bydrae is daarom baie belangrik. Daar bestaan ’n besondere noue band tussen die jongmense en die res van die gemeente – iets wat duidelik te sien is in die wedersydse ondersteuning van mekaar.

     Dynamities

Die Dynamities is ’n uitreikgroep bestaande uit laerskoolkinders wat deur middel van sang, danse en drama die Evangelieboodskap uitdra. Hulle het gemiddeld 25 optredes per jaar, hoofsaaklik by laerskole en gemeentes. Kinders wat deel van die groep wil wees, word jaarliks gedurende Oktober gekeur met die oog op die volgende jaar.

     Peuter – en kleuterkerk

Vind gedurende die kwartaal plaas onder leiding van kundige persoen. Sien die Bulletin vir spesifieke aanwysings.

     Kort jeuguitreike

Verskeie kort(er) jeug uitreike vind jaarliks plaas na omliggende gebiede. Die jeug lewer op so ʼn wyse ʼn bydrae tot plaaslike gemeenskappe. Inligting word op Facebook en in die Bulletin gegee.

Kontak Ds. Louis by die kerkkantoor vir meer informasie.