Saam op Pad

In Uitsig glo en weet ons dat Jesus vir ons lief is en regtig vir ons omgee. Ons bely dat Jesus se omgee ons ook laat omgee – vir God se Woord, vir die wêreld, en ook vir mekaar. Ons wil vorentoe Jesus se omgee veral uitleef teenoor mekaar. Ons wil in ons gemeente en gemeenskap Jesus se omgee vir mekaar aangee. Die vroeë Christene was bekend as “mens van die Weg”, mense wat Jesus se Pad geloop het. Soos hulle saam met Jesus op pad was, en Sy pad geloop het, wil ons ook vandag “Saam op Pad” wees – saam met Jesus en saam met mekaar op dié Pad! Stap Jesus se Pad, gee om vir ander mense, en laat hulle saam stap op dié Pad.

So gaan ons die Pad saam stap:

Ons wil as gemeente so OMGEE vir MEKAAR:
Meer en regtig omgee vir mekaar
Eredienste waar jy Jesus ontmoet en beleef
Kommunikasie en kontak wat jou hart raak
Afwisseling, verskeidenheid en ruimte wat vir almal ʼn stukkie genade gun
Almal altyd laat welkom voel en regtig saam deel laat wees
Rande en  hande wat ons omgee vir mekaar en die wêreld wys

 

So kan jy kom OMGEE:

Om waar jy beweeg iets van Jesus se liefde aan te gee

Moeite te doen om in te skakel en betrokke te wees – waar jou plekkie ook al is in Uitsig

Gereeld op hoogte te bly van die kommunikasie via die Bulletin, webtuiste, facebooken ander

Eredienste en ander geleenthede by te woon en ander uit te nooi

Elke dag om te gee soos Jesus omgee

 

So kan onsJesus se omgee AANGEE:

Aktief deelneem aan aktiwiteite

Andere uitnooi om deel te neem aan Uitsig se omgee

Nuwe mense vinnig tuis te laat voel en hulle te help om in te skakel

Gee regtig om vir diegene wat langs jou woon of sit

Ekstra aandag aan mekaar se hartseer en vreugdes

Eenkeer, ten minste, iets spesiaal vir iemand anders te doen.
Hier is jou kans! Laat jou omgee so wees dat ander wil saamstap op Jesus se pad, en dat almal sal kan sien: Ons is saam op die Pad!