Basaar

Uitsig Basaar

31 Augustus

Hierdie is 'n fondsinsamelingsfunksie vir ons gemeente wat hierdie jaar om 31 Augustus gaan plaasvind.

Om betrokke te raak by hierdie funksie, kontak gerus die kerkkantoor.

Kerkkantoor Tel: 021 919 4220
E-pos:
Tye: Ma-Vr 09h00 - 12h00
Eredienste Sondae om 09h00
Adres 17 Mountainviewrylaan,
Ridgeworth, Kaapstad, 7530