Wie Is Ons

Uitsig Gemeente

Omgee Woord Mekaar Wêreld

In Uitsig glo en weet ons dat Jesus vir ons lief is en regtig vir ons omgee. Ons bely dat Jesus se omgee ons ook laat omgee – vir God se Woord, vir die wêreld, en ook vir mekaar. Ons wil vorentoe Jesus se omgee veral uitleef teenoor mekaar. Ons wil in ons gemeente en gemeenskap Jesus se omgee vir mekaar aangee.

Die vroeë Christene was bekend as “mens van die Weg”, mense wat Jesus se Pad geloop het. Soos hulle saam met Jesus op pad was, en Sy pad geloop het, wil ons ook vandag "Saam op Pad" wees – saam met Jesus en saam met mekaar op dié Pad! Stap Jesus se Pad, gee om vir ander mense, en laat hulle saam stap op dié Pad.

Kerkkantoor Tel: 021 919 4220
E-pos:
Tye: Ma-Vr 09h00 - 12h00
Eredienste Sondae om 09h00
Adres 17 Mountainviewrylaan,
Ridgeworth, Kaapstad, 7530