Algemeen

NUWE LIDMATE

Nuwe lidmate is welkom om die kerkkantoor te kontak vir navrae.
Die Lidmaatskapvorm kan voltooi word en na gestuur word vir verwerking.

DOOP

Doopgeleentheid elke eerste Sondag van die maand.
Voltooi asb die Doopregistrasievorm en stuur na . Die kerkkantoor sal spoedig met jou in aanraking kom.

VERHURINGS

Verhuuring van sekere lokale vir funksies, kinderpartytjies en vergaderings kan direk by gedoen word.

HERINNERINGSMUUR

Die Herinneringsmuur is beskikbaar vir ons lidmate en meer inligting kan by die kerkkantoor gekry word.

Kerkkantoor Tel: 021 919 4220
E-pos:
Tye: Ma-Vr 09h00 - 12h00
Eredienste Sondae om 09h00
Adres 17 Mountainviewrylaan,
Ridgeworth, Kaapstad, 7530